puzzle

Interdisciplinarni pristup obrazovanju

Edukologija, epistemologija, pedagogija, didaktika, dokimologija, metodika, sociologija, andragogija… Koliko ovih pojmova razumijete? Znate li, ako ste neke prepoznali, razliku među njima? Čime se koja od ovih znanosti i znanstvenih disciplina točno bavi i kakve veze ima s obrazovanjem?

upravljanje_vremenom

Eisenhowerova matrica

Eisenhowerova matrica moćan je alat koji može transformirati način na koji pristupamo zadacima i donosimo odluke. U ovom blogu istražit ćemo kako primjena matrice može olakšati procese upravljanja vremenom i poboljšati učinkovitost.