Priprema edukacije

education

Razmišljate o pokretanju svoje prve edukacije, uživo ili online? Imate znanje koje želite podijeliti s polaznicima, nekome pomoći ili početi ostvarivati polupasivne prihode, ali ne znate od kuda krenuti? U ovom postu ćemo proći kroz važne pripremne radnje u planiranju i pripremi edukacije, radionice, predavanja, tečaja ili webinara. Kad te stvari stavite na papir – počet će se ocrtavati obrisi Vaše edukacije. 

Evo i popis onoga što ćete u ovom postu naučiti i o čemu ćete promisliti prije kreiranja cijelog sadržaja edukacije:

Čemu služi priprema?

Možete pomisliti da pripremanje edukacije i nije nešto neophodno, pogotovo ako se radi o kratkoj edukaciji, webinaru koji se odvija live ili putem video poziva. Netko će pomisliti: “Pa složit ću prezentaciju…” ili “Ma mogao bih danima pričati o toj temi…” 

To je zamka u koju vrlo lako upadnu previše samopouzdani i/ili neiskusni predavači. Prezentacija je samo točka na i vašeg planiranja.

Imati znanje nije jednako prenositi znanje. Velik broj edukacija završi nezadovoljstvom, kako polaznika, tako i samih edukatora, jer se po putu webinari raspadnu, izgube nit, zamišljenu strukturu koja je bila postavljena površno i bez previše razmišljanja.

Planiranje i pisana priprema imaju veliku ulogu u smanjenju stresa kod edukatora. Pisanjem pripreme pronalazite potencijalne “slabe točke” i probleme konkretnog sata, rješavate potencijalne nesporazume i odgovarate na potencijalna pitanja. Upravo zbog toga, učitelji-studenti ponekad za sat od 45 imaju pisanu pripremu od 25 ili više stranica! Iskusni učitelji pripremaju se malo drugačije, ali o pripremanju učitelja za sat dodatno će biti riječ u sljedećim blog postovima. 

Pa, počnimo onda s pripremom Vaše edukacije! Na stranici Materijali možete preuzeti dokument (Google Sheet ili ako su Vam papir i olovka ipak draži – pdf dokument za ispis) koji će Vam pomoći pri oblikovanju Vaše edukacije.

Ciljevi edukacije

Vrlo je važno prije početka kreiranja edukacije odrediti što konkretno želite postići ovom edukacijom, postaviti jasne i mjerljive ciljeve. Za pomoć u kreiranju ciljeva cijele edukacije, poslužite se Bloomovom taksonomijom. Tako ćete ciljeve moći postaviti točnije, preciznije i jasnije, što je važno i Vama i Vašim polaznicima kako biste uskladili očekivanja i nakon edukacije provjerili jesu li ta očekivanja ispunjena.Odgovorite si na pitanja:

Što želim da polaznici nauče ili postignu nakon završetka edukacije? Koja su to znanja, vještine i/ili sposobnosti koje će moji polaznici na kraju edukacije imati? Koju će vrijednost polaznici dobiti? Koju prečicu im mogu ponuditi? Koju promjenu u njihovom životu/poslu edukacija može donijeti? Koju novu vještinu će polaznik savladati? Koje rezultate će imati po završenoj edukaciji?

Nakon što ste odgovorili na pitanja i razjasnili sami sebi ciljeve edukacije, formulirajte isto u jednostavnu rečenicu koja može glasiti otprilike ovako: Po završetku edukacije “Šivanje za početnike”, polaznici će znati iskrojiti i sašiti platnenu vrećicu i slične jednostavne predmete, samostalno koristeći šivaću mašinu.

ucionica-polaznici

Polaznici - ciljana publika

Druga, izuzetno bitna stvar je definiranje ciljane publike, odnosno svojih potencijalnih polaznika. Tko su ljudi koje želite educirati? Neka od pitanja o kojima je važno razmisliti:

Koje su potrebe mojih polaznika? Koji su njihovi razlozi za upisivanje moje edukacije?

Sjetite se da su upravo ovo najčešći razlozi upisivanja edukacija u odrasloj dobi: brže učenje i postizanje promjena, uz pomoć kompetentne osobe! U većini slučajeva, ljudi upisivanjem tečaja ili edukacije očekuju skraćivanje vremena za učenje. Svatko može uzeti literaturu i sam iščitavati, ali Vaši polaznici ne žele gubiti vrijeme na manje važne stvari i samostalno istraživanje. Od Vas očekuju putokaze, smjernice, upute i pomoć u ostvarivanju ciljeva koje ste ranije definirali i promjenu u svom životu. U našem primjeru: sposobnost samostalnog šivanja jednostavnih predmeta za kućanstvo – to je vrijednost koju edukacija nosi.

Da biste još bolje prilagodili svoju edukaciju, odgovorite i na ova pitanja:
Kakva prethodna iskustva Vaši idealni polaznici imaju? Je li za edukaciju potrebno određeno predznanje o temi ili je namijenjena potpunim početnicima? Koja razina prethodnog znanja/vještine je potrebna? Je li potrebno prethodno iskustvo u radu s pojedinim alatima ili predmetima?

Pokušajte definirati razine znanja konkretnim opisima, kako Vam na edukaciju ne bi zalutali ljudi koje niste imali u svojoj slici polaznika. Imaju li premalo znanja – edukacija će im biti nejasna, nerazumljiva i feedback će biti loš! Onima koji već imaju puno više znanja o temi koju podučavate, bit će dosadno i opet u konačnici imate nezadovoljnog polaznika!

Sadržaj i struktura edukacije

Kad ste riješili što podučavate i koga, vrijeme je da krenete s oblikovanjem strukture Vaše edukacije. Razmislite o temama koje ćete pokriti i kako ćete organizirati informacije. Imajte na umu logičan tijek sadržaja podučavanja.

Razdvojite učenje na manje i logične dijelove, cjeline ili module.
Svaki taj dio mora biti jedan zaokruženi korak dolaska do onog gore glavnog postavljenog cilja. Svaka cjelina/modul mora imati svoje pojedinačne ciljeve. Definirajte ciljeve cjelina/modula jednako kao što ste definirali cilj Vaše cjelokupne edukacije na početku.

U primjeru naše radionice, moduli bi mogli biti:

  1. Modul: Krojenje (Cilj: Nakon modula Krojenje, polaznik će prepoznavati dijelove jednostavnog kroja i upotrijebiti znanje kako bi samostalno iskrojio potreban materijal za rad.)
  2. Modul: Upoznavanje sa šivaćom mašinom (Cilj: Nakon ovog modula, polaznik će samostalno rukovati šivaćom mašinom kako bi sašio jednostavnu platnenu vrećicu.)
  3. Modul: Šivanje vrećice (Cilj: Polaznik će samostalno sašiti predmet i steći znanje za šivanje sličnih jednostavnih predmeta za kućanstvo.)

Ako je edukacija kompleksna, razmislite možete li razrezati cjelinu/modul na još manje dijelove, pojedinačne jedinice ili lekcije koje će zajedno činiti jednu cjelinu. Jedinice ili lekcije su najmanji dijelovi Vaše edukacije i njihove ciljeve ostvarujete konkretnim odabirom metoda, načina i oblika rada. O svemu tome će biti riječ u sljedećim nastavcima. Primjerice:

  1. Modul KROJENJE:
    1. Lekcija: Upoznavanje s čitanjem kroja i krojenjem
    2. Lekcija: Krojenje uz pomoć voditelja i priprema materijala

Vremenski okvir

Sad kada imate raspisan i pripremljen nacrt edukacije, možete odrediti okvirne rokove. Koliko će trajati cijela edukacija? Koliko vremena će biti posvećeno pojedinim dijelovima sadržaja?

Važan završni korak: Testirajte pripremljeno s članovima obitelji i prijateljima! Pokažite tekst namijenjen polaznicima onim ljudima kojima vjerujete, a koji su na istoj razini predznanja o temi kao i Vaši potencijalni polaznici. Pitajte ih je li im sve jasno i po potrebi revidirajte sve dok ne budete zadovoljni, odnosno dok povratna informacija ne bude pozitivna.

U sljedećim postovima detaljnije o metodama, načinima, oblicima rada, materijalima, alatima, tehnologiji i evaluaciji edukacije. Pratite tekstove i postanite predavač čije edukacije su relevantne, inspirativne i poželjne za Vašu ciljanu publiku! 

Ako ste potpuni početnik na području edukacija ili mislite da bih Vam baš ja mogla pomoći prilikom organizacije ili provođenja Vaše edukacije – slobodno me kontaktirajte putem kontakt forme ili mi pošaljite e-mail na martina@mbassist.hr.