Stručnjaci ste za neko područje, imate znanje, ali niste sigurni znate li ga prenijeti polaznicima?

Niste sigurni imate li potrebna znanja i vještine kako bi vam edukacije bile dobro strukturirane, zanimljive i korisne polaznicima?

Kao samozaposlena osoba, bit ću Vaš suradnik, predložit ću vam rješenja za moguće nejasnoće u izradi edukacije i materijalima, preuzeti dio poslova, biti na raspolaganju i tehnička podrška prilikom provođenja edukacije, sudjelovati u evaluaciji i zaključivanju projekta, a sve to u satnici koju dogovorimo.

 • asistencija prilikom kreiranja, pripreme i provedbe online edukacije  
 • izrada jednostavne web stranice i obrasca za prijavu
 • postavljanje materijala za edukaciju na obrazovnu platformu
 • izrada edukacijskih materijala za polaznike
 • tehnička podrška prilikom održavanja edukacije i video poziva (evidencija prisutnosti, praćenje chata, bilježenje upita polaznika, odobravanje pristupa, zakazivanje webinara i slanje obavijesti polaznicima, priprema anketnog upitnika za evaluaciju, slanje upitnika polaznicima i analiza odgovora)
 • ostale administrativne usluge

Zašto Vam baš ja mogu pomoći?

Kao učiteljica koja je više od 10 godina provela u učionici, administrator i tajnik u udrugama, organizirala sam i provela nekoliko konferencija, edukacija, seminara, izradila bezbrojne nastavne materijale, provela sate i sate u podučavanju, a u zadnjih nekoliko godina proučavam online edukacije i učenje na daljinu.

Cijena usluge:

 1.  
 2.  1. prema broju sati tjedno/mjesečno, 
 3. za sve poslove koje mi želite delegirati u nekom periodu;
 4. cijena sata je od 18 € do 25 €, ovisno o složenosti posla, potrebnim alatima i ukupnom broju sati
 1.  
 2. 2. prema paketu usluga koje ću realizirati u nekom ugovorenom periodu; uobičajena cijena je od 90 € tjedno na više, ovisno o količini i složenosti dogovorenih zadataka, odnosno duljini sklapanja ugovora

Cijene se kreira individualno, prema Vašim potrebama i dolazi Vam kao ponuda na e-mail, 

nakon razgovora u kojem ćete mi predstaviti konkretne potrebe Vaše organizacije, 

odnosno kada konkretiziramo zadatke koje ću preuzeti i rokove za njihovo izvršenje.

Rezervirajte termin za video sastanak

Imate li još dodatnih pitanja i nejasnoća, pošaljite upit na e-mail martina@mbassist.hr ili putem kontakt formea odgovor stiže najkasnije u roku od 2 radna dana.